recoverλ ambulance

Adiktologické centrum

diskrétní řešení závislostí a návykového chování

Ambulantní program

efektivní řešení Vaší situace

Ambulantní program

efektivní řešení Vaší situace

 

Terapeutický program v Recovery centru je ambulantní. Klienti docházejí na domluvená individuální setkání. Harmonogram sestavujeme na základě potřeb klienta.

 

Ambulantní péče Vám umožní udržení kontinuity v osobním i profesním životě a zároveň Vám přinese kontrolu nad situací.Terapie probíhá v diskrétním prostředí, v čase, který si naplánujete. K dosažení cílů v terapii Vám pomůže zkušený terapeutický tým.

 

Naši pomoc vyhledávají jak klienti z vysoce stresového prostředí v náročných profesích, tak lidé s problémy v osobním životě.