FBFB +420 606 024 647 amb@recoveryamb.cz objednat se můžete ihned

Terapeutický tým

pro každého klienta hledáme individuální, funkční a efektivní řešení

Terapeutický tým

Recovery terapeutické centrum čerpá z bohatých zkušeností mateřské nestátní organizace SANANIM z.ú., předního poskytovatele komplexních adiktologických služeb v Evropě.

 

Tým recovery terapeutického centra je tvořen velmi zkušenými kvalifikovanými terapeuty.

 

Za jádro léčby závislostí považujeme sebepoznání a sebepřijetí. Věříme, že každý člověk má v sobě velký potenciál ke změně a je změny schopen.

 

 

Martina Richterová Těmínová

Je ředitelkou a odbornou ředitelkou SANANIM. Zároveň je odbornou asistentkou na 1. LFUK katedře adiktologie. Je členkou revizní komise Společnosti pro návykové nemoci LS JEP a členkou Etického kolegia SNN LS JEP. Vystudovala obor Speciální pedagogika na Universitě Karlově a je akreditovanou adiktoložkou. Absolvovala výcvik v dynamické psychoterapii SUR, výcvik v Rogersovském psychoterapeutickém přístupu, výcvik v supervizi ČIS, účastnila se výcviku v párové terapii.

 

V oboru léčby závislostí pracuje více jak 30 let v ambulantních i pobytových zařízeních. V současné době se zaměřuje na ambulantní léčbu a terapii, párové a rodinné poradenství a terapii v oblasti návykových nemocí. Je spoluautorkou odborných publikací týkajících se adiktologie, především tématu terapeutických komunit.

Tomáš Vejrych

Je vedoucím Adiktologické ambulance SANANIM, dále externím lektorem Kliniky adiktologie 1. lékařské fakultě University Karlovy. Vystudoval Psychologii a sociální práci na Masarykově Universitě. Je absolventem sebezkušenostních výcviků INSTEP - integrativní psychoterapie, Gestalt plus - Postgraduální výcvik v gestalt terapii, dále IPPART - psychoanalytická párová a rodinná terapie. 

 

V oboru léčby závislostí pracuje od roku 2004, zaměřuje se na ambulantní terapii dospělých i mladistvých. Jako výzkumník a koordinátor se účastnil mezinárodních projektů New psychoactive substances among problem drug users a IMPACT.

 

Monika Žufníčková

Je terapeutkou Doléčovacího centra SANANIM. Je akreditovanou adiktoložkou, vystudovala obor Sociální patologie a prevence na VŠ Speciální pedagogiky. Absolvovala psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii S.U.R. 

 

V oboru léčby závislostí pracuje od roku 2002, specializuje se na ambulantní léčbu nealkoholových závislostí. Je autorkou odborných panelů a přednášek na konferencích AT.

 

Ondřej Jedlička

Je terapeutem Adiktologické ambulance SANANIM, současně je lektorem kurzu S4 Celoživotní vzdělávání oboru Adiktologie. Vystudoval jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně s akreditovaným kurzem Psychologa ve zdravotnictví. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalitě (IVGT Praha) a účastní se postgraduálního výcviku v Gestalt modalitě (Gestalt Plus).

 

V oboru léčby závislostí pracuje od roku 2012, specializuje se na ambulantní individuální i skupinovou terapii a dále problematiku duální poruch. Je autorem odborných panelů na konferencích AT.

Vilma Táborská

Je adiktoložnou a terapeutkou Adiktologické ambulance SANANIM. Vystudovala obor adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala psychoterapeutický výcvik INSTEP - Integrativní gestalt.

 

V oboru léčby závislostí pracuje od roku 2011, specializuje se na ambulantní individuální i skupinovou psychoterapii závislostí a duálních diagnóz. Je autorkou odborných panelů na konferencích AT.